Bài 1: Mở rộng vốn từ Trường học trang 26, 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo


Tìm từ ngữ phù hợp với mỗi bông hoa. Tìm từ ngữ chỉ cảm xúc của học sinh khi tham gia các hoạt động ở trường. Đặt 1-2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 2 nói về cảm xúc của em hoặc bạn khi tham gia các hoạt động ở trường. Thêm từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? vào các câu ở bài tập 3. Đọc hai bài đồng dao sau. Cùng các bạn chơi một trò chơi trong bài đồng dao

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm từ ngữ phù hợp với mỗi bông hoa.

Phương pháp giải:

Em quan sát các bức tranh và tìm những từ ngữ chỉ những nội dung trên.

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Giờ ra chơi

- Tranh 2: Giờ học

- Tranh 3: Giờ đọc sách

- Tranh 4: Giờ chào cờ

- Tranh 5: Giờ thể dục

- Tranh 6: Giờ tan trường

Câu 2

Tìm từ ngữ chỉ cảm xúc của học sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

M: hào hứng

Phương pháp giải:

Khi tham gia các hoạt động, em và bạn thường cảm thấy thế nào?

Lời giải chi tiết:

Từ ngữ chỉ cảm xúc của học sinh khi tham gia các hoạt động: tự hào, vui vẻ, thích thú,…

Câu 3

Đặt 1-2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 2 nói về cảm xúc của em hoặc bạn khi tham gia các hoạt động ở trường.

M: Chúng em hào hứng tham gia trò chơi ô ăn quan.

 

Phương pháp giải:

Sử dụng các từ ngữ em đã tìm được ở câu 3, đặt một câu nói về cảm cúc của em hoặc các bạn khi tham gia các hoạt động ở trường.

Lời giải chi tiết:

- Chúng em thích thú đọc sách.

- Chúng em tự hào hát quốc ca.

Câu 4

Thêm từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? vào các câu ở bài tập 3.

M: Giờ ra chơi, chúng em hào hứng tham gia trò chơi ô ăn quan.

Phương pháp giải:

Với các câu em đã đặt ở câu 3. Hãy thêm từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? theo các gợi ý sau:

- Khi nào các em thích thú đọc sách?

- Khi nào các em cảm thấy tự hào hát quốc ca?

Lời giải chi tiết:

- Vào giờ đọc sách, chúng em thích thú đọc những cuốn sách hay.

- Giờ chào cờ, chúng em tự hào hát bài quốc ca.

Vận dụng

Đọc hai bài đồng dao sau:

Cùng các bạn chơi một trò chơi trong bài đồng dao.

Lời giải chi tiết:

Em hãy đọc hai bài đồng dao và chơi cùng các bạn.


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay