Bài 1: Ôn chữ hoa E, Ê trang 106 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo


Viết từ: Ê-đê. Viết câu: Em về hội với Tản Viên Bức tranh vẽ núi chiều êm Tây Hồ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết từ: Ê-đê

Lời giải chi tiết:

Em viết từ “Ê-đê” vào vở.

Chú ý:

- Chữ viết phải chính xác về độ rộng, chiều cao, đủ nét, có nét thanh nét đậm…

- Khi viết cần chú ý viết nét liền mạch, hạn chế tối đa số lần nhấc bút.

- Nét rê bút, lia bút phải thanh mảnh, tinh tế, chữ viết mới đẹp và tạo được ấn tượng tốt.

Câu 2

Viết câu:

Em về hội với Tản Viên

Bức tranh vẽ núi chiều êm Tây Hồ.

Nguyễn Hoàng Sơn

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết câu thơ vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng

- Dòng thơ thứ nhất thụt đầu dòng 2 ô li, dòng thơ thứ hai thụt đầu dòng 1 ô li.

- Viết hoa các chữ cái đầu khi viết tên riêng.


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay