Bài 4: Nghe - kể: Ông Trạng giỏi tính toán trang 102 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo


Nghe kể chuyện. Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh và câu gợi ý dưới tranh. Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện.

Phương pháp giải:

Em hãy lắng nghe cô kể câu chuyện “Ông trạng giỏi tính toán”.

Lời giải chi tiết:

Ông Trạng giỏi tính toán

1. Lần đó, khi sứ thần nhà Minh sang thăm nước ta, vua Lê Thánh Tông cử Lương Thế Vinh ra tiếp đón. Sứ thần vốn nghe tiếng trạng nguyên nước Việt chẳng những nổi tiếng về văn chương, âm nhạc, mà còn tinh thông cả về toán học, nên rất muốn thử tài.

2. Nhìn thấy một con voi to đang kéo gỗ dưới sông, sứ thần liền thách đố:

- Quan trạng có thể cân xem con voi kia nặng bao nhiêu được không?

Lương Thế Vinh từ tốn đáp:

- Xin vâng.

3. Ra đến bến sông, ông chỉ chiếc thuyền bỏ không, sai lính dắt voi lên. Thuyền đang nổi, do voi nặng nên đầm sâu xuống. Lương Thế Vinh cho lính đánh dấu mép nước bên mạn thuyền rồi dắt voi lên.

4. Lúc này, ông lại ra lệnh cho quân lính chất đá lên thuyền. Chờ thuyền đầm xuống, đúng đến chỗ đánh dấu thì dừng lại.

5. Sau đó, ông cho người cân từng viên đá trên thuyền và cộng lại. Tính xong, ông thong thả nói với sứ nhà Minh:

- Đây, con voi ông vừa chỉ, nặng chừng này cân!

6. Kết quả khiến sứ thần phục lăn.

Theo Giai thoại Danh nhân Việt Nam

Câu 2

Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh và câu gợi ý dưới tranh.

Ông trạng giỏi tính toán

Theo Giai thoại Danh nhân Việt Nam

Phương pháp giải:

Em hãy nhớ lại câu chuyện “Ông trạng giỏi tính toán” đã nghe cô đọc cùng với các bức tranh và câu gợi ý để kể lại nội dung chính của câu chuyện.

Lời giải chi tiết:

Đoạn 1:

Lần đó, khi sứ thần nhà Minh sang thăm nước ta, vua Lê Thánh Tông cử Lương Thế Vinh ra tiếp đón. Sứ thần vốn nghe tiếng trạng nguyên nước Việt chẳng những nổi tiếng về văn chương, âm nhạc, mà còn tinh thông cả về toán học, nên rất muốn thử tài.

Đoạn 2:

Nhìn thấy một con voi to đang kéo gỗ dưới sông, sứ thần liền thách đố:

- Quan trạng có thể cân xem con voi kia nặng bao nhiêu được không?

Lương Thế Vinh từ tốn đáp:

- Xin vâng.

Đoạn 3:

Ra đến bến sông, ông chỉ chiếc thuyền bỏ không, sai lính dắt voi lên. Thuyền đang nổi, do voi nặng nên đầm sâu xuống. Lương Thế Vinh cho lính đánh dấu mép nước bên mạn thuyền rồi dắt voi lên.

Đoạn 4:

Lúc này, ông lại ra lệnh cho quân lính chất đá lên thuyền. Chờ thuyền đầm xuống, đúng đến chỗ đánh dấu thì dừng lại.

Đoạn 5:

Sau đó, ông cho người cân từng viên đá trên thuyền và cộng lại. Tính xong, ông thong thả nói với sứ nhà Minh:

- Đây, con voi ông vừa chỉ, nặng chừng này cân!

Đoạn 6:

Kết quả khiến sứ thần phục lăn.

Câu 3

Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Phương pháp giải:

Em hãy dựa vào từng đoạn truyện ở câu 2 để kể lại câu chuyện.

Lời giải chi tiết:

Ông Trạng giỏi tính toán

1. Lần đó, khi sứ thần nhà Minh sang thăm nước ta, vua Lê Thánh Tông cử Lương Thế Vinh ra tiếp đón. Sứ thần vốn nghe tiếng trạng nguyên nước Việt chẳng những nổi tiếng về văn chương, âm nhạc, mà còn tinh thông cả về toán học, nên rất muốn thử tài.

2. Nhìn thấy một con voi to đang kéo gỗ dưới sông, sứ thần liền thách đố:

- Quan trạng có thể cân xem con voi kia nặng bao nhiêu được không?

Lương Thế Vinh từ tốn đáp:

- Xin vâng.

3. Ra đến bến sông, ông chỉ chiếc thuyền bỏ không, sai lính dắt voi lên. Thuyền đang nổi, do voi nặng nên đầm sâu xuống. Lương Thế Vinh cho lính đánh dấu mép nước bên mạn thuyền rồi dắt voi lên.

4. Lúc này, ông lại ra lệnh cho quân lính chất đá lên thuyền. Chờ thuyền đầm xuống, đúng đến chỗ đánh dấu thì dừng lại.

5. Sau đó, ông cho người cân từng viên đá trên thuyền và cộng lại. Tính xong, ông thong thả nói với sứ nhà Minh:

- Đây, con voi ông vừa chỉ, nặng chừng này cân!

6. Kết quả khiến sứ thần phục lăn.

Theo Giai thoại Danh nhân Việt Nam


Bình chọn:
4.5 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.