Bài 35 trang 94 SGK Đại số 10 nâng cao


Cho một mạch điện kín. Biết R1 = 0,250, R2 = 0,360, R3 = 0,450 và u = 0,6V. Gọi I1 là cường độ dòng điện của mạch chính, I2 là cường độ dòng điện của mạch rẽ. Tính I1, I2, I3 (chính xác đến phần trăm).

Đề bài

Cho một mạch điện kín. Biết R1 = 0,25, R2 = 0,36, R3 = 0,45 và U = 0,6V. Gọi I1 là cường độ dòng điện của mạch chính, I2 và Ilà cường độ dòng diện của mạch rẽ. Tính I1, I2, I3 (chính xác đến phần trăm).

Lời giải chi tiết

Ta có hệ phương trình ẩn I1; I2; I3

\(\left\{ \matrix{
{I_1} = {I_2} + {I_3} \hfill \cr 
{R_1}{I_1} + {R_2}{I_2} = U \hfill \cr 
{R_2}{I_2} = {R_3}{I_3} \hfill \cr} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{I_1} - {I_2} - {I_3} = 0 \hfill \cr 
0,25{I_1} + 0,36{I_2} = 0,6 \hfill \cr 
0,36{I_2} - 0,45{I_3} = 0 \hfill \cr} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{I_1} \approx 1,33A \hfill \cr 
{I_2} \approx 0,74A \hfill \cr  
{I_3} \approx 0,59A \hfill \cr} \right.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài