Bài 35 trang 94 SGK Đại số 10 nâng cao


Đề bài

Cho một mạch điện kín. Biết R1 = 0,25, R2 = 0,36, R3 = 0,45 và U = 0,6V. Gọi I1 là cường độ dòng điện của mạch chính, I2 và Ilà cường độ dòng diện của mạch rẽ. Tính I1, I2, I3 (chính xác đến phần trăm).

Lời giải chi tiết

Ta có hệ phương trình ẩn I1; I2; I3

\(\left\{ \matrix{
{I_1} = {I_2} + {I_3} \hfill \cr 
{R_1}{I_1} + {R_2}{I_2} = U \hfill \cr 
{R_2}{I_2} = {R_3}{I_3} \hfill \cr} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{I_1} - {I_2} - {I_3} = 0 \hfill \cr 
0,25{I_1} + 0,36{I_2} = 0,6 \hfill \cr 
0,36{I_2} - 0,45{I_3} = 0 \hfill \cr} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{I_1} \approx 1,33A \hfill \cr 
{I_2} \approx 0,74A \hfill \cr  
{I_3} \approx 0,59A \hfill \cr} \right.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.