Bài 10 trang 133 SGK Vật lí 12


Trong một thí nghiệm Y-âng

Đề bài

Trong một thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là a = 1,56mm, khoảng cách từ F1, Fđến màn quan sát là D = 1,24m. Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 5,21mm. Tính bước sóng ánh sáng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Khảng cách giữa \(N\) vân sáng liên tiếp là \((N-1)i\)

+ Vận dụng công thức khoảng vân: \(i = \displaystyle{{{\lambda D} \over a}}\)

Lời giải chi tiết

+ Ta có khoảng cách giữa \(12\) vân sáng liên tiếp bằng \(11i=5,21mm\)

Do đó:  \(i=\dfrac{5,21}{11}=0,474mm\)

+ Mặt khác, ta có: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

=> Bước sóng: \(\lambda  = \dfrac{{ai}}{D} = \dfrac{{1,{{56.10}^{ - 3}}.0,{{474.10}^{ - 3}}}}{{1,24}} = 5,{96.10^{ - 7}}m = 596nm\)

Chú ý: Đổi các đơn vị 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD