Bài 3 trang 144 SGK Địa lí 9


Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo.

Đề bài

Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo.

Lời giải chi tiết

Những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo:

- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ.

- Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn.

- Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.

- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học, đặc biệt là dầu mỏ.


Bình chọn:
4.4 trên 61 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí