Bài 2. Dân số và gia tăng dân số

Bình chọn:
4.1 trên 273 phiếu
Lý thuyết dân số và gia tăng dân số

Lý thuyết dân số và gia tăng dân số Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục II trang 7 SGK Địa lí 9

1. Quan sát hình 2.1, nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh? 2. Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? 3. Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta. 4. Dựa vào bảng 2.1,...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục III trang 9 SGK Địa lí 9

Dựa vào bảng 2.2, hãy nhận xét: - Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 – 1999. - Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 – 1999.

Xem lời giải

Bài 1 trang 10 sgk địa lí 9

Dựa vào hình 2.1, hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 sgk địa lí 9

Phân tích ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 SGK Địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Tính tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm và nêu nhận xét. Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta thời kì 1979 - 1999.

Xem lời giải