Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Bình chọn:
4.1 trên 100 phiếu
Lý thuyết giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Lý thuyết giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục I trang 50 SGK Địa lí 9

1. Quan sát bảng 14.1, hãy cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa. Tại sao? Loại hình nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất? Tại sao? 2. Dựa vào hình 14.1, hãy xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 3. Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên các tuyến đường sắt chính.

Xem lời giải

Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình nào mới xuất hiện trong thời gian gần đây?

Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình nào mới xuất hiện trong thời gian gần đây?

Xem lời giải

Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên và xác định các quốc lộ chính.

Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên và xác định các quốc lộ chính.

Xem lời giải

Xác định trên hình 14.1, các cảng biển lớn ở nước ta.

Xác định trên hình 14.1, các cảng biển lớn ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 4 trang 55 SGK Địa lí 9

Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta ?

Xem lời giải