Bài 42. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Bình chọn:
4.7 trên 113 phiếu
 • Dân cư và lao động

  Dân cư và lao động

  Đặc điểm kết cấu dân số : kết cấu dân số theo giới tính, kết cấu dân số theo độ tuổi, kết cấu dân số theo lao động, kết cấu dân tộc.

 • Kinh tế

  Kinh tế

  Tình hình phát triển kinh tế trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời kì Đổi mới. Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế. Thế mạnh kinh tế của tỉnh (thành phố).

 • Bài 1 trang 149 SGK Địa lí 9

  Bài 1 trang 149 SGK Địa lí 9

  Nhận xét về tình hình gia tăng dân số của tỉnh (thành phố). Gia tăng dân số có ảnh hưởng gì tới đời sống kinh tế - xã hội?

 • Bài 2 trang 149 SGK Địa lí 9

  Bài 2 trang 149 SGK Địa lí 9

  Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh (thành phố). Qua biểu đồ, nêu nhận xét khái quát về đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành phố).