Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)

Bình chọn:
4.4 trên 142 phiếu
Lý thuyết phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (Tiếp theo)

Lý thuyết phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (Tiếp theo) Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem lời giải

Kể tên một số khoáng sản chính ở vùng biển nước ta mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 140 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Nghề muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 140 SGK Địa li

Xem lời giải

Phát triển tổng hợp kinh tế biển (tiếp theo)

Biển nước ta là nguồn muối vô tận. Nghề làm muối được phát triển từ lâu đời ở nhiều vùng ven biển từ Bắc vào Nam, đặc biệt là ven biển Nam Trung Bộ như Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Cà Ná (Ninh Thuận).

Xem chi tiết

Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo

Nước ta đã tham gia những cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển. Chính phủ cũng đưa ra những kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

Xem chi tiết

Tiềm năng và sự phát triển của hoạt động khai thác dầu khí

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 142 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Tìm trên hình 39.2 một số cảng biển và tuyến giao thông đường biển ở nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 142 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Việc phát triển giao thông vận tải biển có ý nghĩa to lớn như thế nào đối vớ ngành ngoại thương ở nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 142 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 143 SGK Địa lí 9

Nêu một số nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo ở nước ta. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo sẽ dẫn đến những hậu quả gì?

Xem lời giải

Chúng ta cần thực hiện những biện pháp cụ thể gì để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 143 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Câu 1 trang 144 sgk địa lí 9

Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước?

Xem lời giải

Câu 2 trang 144 sgk địa lí 9

Chúng ta cần tiến hành những biện pháp gì để phát triển giao thông vận tải biển?

Xem lời giải

Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo.

Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo.

Xem lời giải

Các chương, bài khác