Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bình chọn:
3.9 trên 141 phiếu
Lý thuyết vùng Đông Nam Bộ - Phần 2. Kinh tế (Tiếp theo)

Lý thuyết vùng Đông Nam Bộ - Phần 2. Kinh tế (Tiếp theo) Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Dựa vào bảng 33.1, hãy nhận xét một số tiêu chí dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 121 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Căn cứ vào hình 14.1, hãy cho biết từ TP. Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác bằng những loại hình giao thông vận tải nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 121 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Đông Nam Bộ là vùng thu hút mạnh đầu tư nước ngoài

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 121 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Hoạt động xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh có những thuận lợi gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào bảng 33.2, hãy nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 123 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 123 sgk địa lí 9

Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 123 sgk địa lí 9

Tại sao tuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu hoạt động nhộn nhịp quanh năm?

Xem lời giải

Bài 3 trang 123 SGK Địa lí 9

Dựa vào bảng 33.3, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002 và rút ra nhận xét.

Xem lời giải

Dịch vụ vùng Đông Nam Bộ

Khu vực dịch vụ ở Đông Nam Bộ rất đa dạng, bao gồm các hoạt động thương mại, du lịch, vận tải và bưu chính viễn thông

Xem chi tiết

Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phí nam

Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố Biên Hoà, Vũng Tàu là ba trung tâm kinh tế lớn ở Đông Nam Bộ.

Xem chi tiết

Các chương, bài khác