Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Bình chọn:
4.2 trên 268 phiếu
 • Bài 1 trang 18 SGK Địa lí 9

  Bài 1 trang 18 SGK Địa lí 9

  Quan sát tháp dân số năm 1989 và năm 1999. Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về các mặt: Hình dạng của tháp. Cơ cấu dân số theo độ tuổi. Tỉ lệ dân số phụ thuộc.

 • Bài 2 trang 18 SGK Địa lí 9

  Bài 2 trang 18 SGK Địa lí 9

  Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân.

 • Bài 3 trang 18 SGK Địa lí 9

  Bài 3 trang 18 SGK Địa lí 9

  Cơ cấu dân số theo độ tuổi nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? Chúng ta cần phải có những biện pháp nào để từng bước khắc phục những khó khăn này?