Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo

Bình chọn:
4.3 trên 93 phiếu
Nêu giới hạn từng bộ phận của vùng biển nước ta Nêu giới hạn từng bộ phận của vùng biển nước ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 135 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Tìm trên hình 38.2 các đảo và quần đảo lớn ở vùng biển nước ta. Tìm trên hình 38.2 các đảo và quần đảo lớn ở vùng biển nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 137 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Dựa vào hình 38.3 và kiến thức đã học, hãy nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển ở nước ta. Dựa vào hình 38.3 và kiến thức đã học, hãy nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển ở nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 137 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Tại sao cần ưu tiên phát triên khai thác hải sản xa bờ? Tại sao cần ưu tiên phát triên khai thác hải sản xa bờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Ngoài hoạt động tắm biển, chúng ta còn có khả năng phát triển các hoạt động du lịch biển nào khác? Ngoài hoạt động tắm biển, chúng ta còn có khả năng phát triển các hoạt động du lịch biển nào khác?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 139 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Câu 1 trang 139 sgk địa lí 9 Câu 1 trang 139 sgk địa lí 9

Tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 139 sgk địa lí 9 Câu 2 trang 139 sgk địa lí 9

Công nghiệp chế biến thủy sản phát triển sẽ có tác động như thế nào tới ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản?

Xem chi tiết

Nêu tên một số bãi tắm và khu du lịch biển ở nước ta theo tứ tự từ Bắc vào Nam. Nêu tên một số bãi tắm và khu du lịch biển ở nước ta theo tứ tự từ Bắc vào Nam.

Nêu tên một số bãi tắm và khu du lịch biển ở nước ta theo tứ tự từ Bắc vào Nam.

Xem chi tiết

Các chương, bài khácHỏi bài