ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bình chọn:
4.6 trên 115 phiếu
Lý thuyết cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Lý thuyết cộng đồng các dân tộc Việt Nam Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 4 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 5 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 5 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 SGK Địa lí 9

Dựa vào bảng thống kê dưới đây, hãy cho biết: Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? Hãy kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em.

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 sgk địa lí 9

Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hóa riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 sgk địa lí 9

Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta.

Xem lời giải

Lý thuyết dân số và gia tăng dân số

Lý thuyết dân số và gia tăng dân số Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục II trang 7 SGK Địa lí 9

1. Quan sát hình 2.1, nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh? 2. Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? 3. Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta. 4. Dựa vào bảng 2.1,...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục III trang 9 SGK Địa lí 9

Dựa vào bảng 2.2, hãy nhận xét: - Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 – 1999. - Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 – 1999.

Xem lời giải

Bài 1 trang 10 sgk địa lí 9

Dựa vào hình 2.1, hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 sgk địa lí 9

Phân tích ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 SGK Địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Tính tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm và nêu nhận xét. Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta thời kì 1979 - 1999.

Xem lời giải

Lý thuyết phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Lý thuyết phân bố dân cư và các loại hình quần cư SGK Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục I trang 10 SGK Địa lí 9

Quan sát hình 3.1, hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào? Thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 12 SGK Địa lí 9

1. Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết. 2. Quan sát hình 3.1, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục III trang 13 SGK Địa lí 7

1. Dựa vào bảng 3.1, hãy: Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta. Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào. 2. Hãy lấy ví dụ minh họa về việc mở rộng quy mô các thành phố.

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 9

Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 sgk địa lí 9

Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 sgk địa lí 9

Quan sát bảng 3.2, nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất