Bài 28. Vùng Tây Nguyên

Bình chọn:
4.4 trên 160 phiếu
Lý thuyết vùng Tây Nguyên (Phần 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội)

Lý thuyết vùng Tây Nguyên (Phần 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội) Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Quan sát hình 28.1, hãy xác định giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 101 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Quan sát hình 28.1, hãy tìm các dòng sông bắt nguồn từ Tây Nguyên chảy về các vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và về phía Đông Bắc Cam-pu-chia. Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đầu nguồn đối với các dòng sông này.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 101 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
- Quan sát hình 28.1, hãy nhận xét sự phân bố các vùng đất badan, các mỏ bô-xit. - Dựa vào bảng 28.1, hãy cho biết Tây Nguyên có thể phát triển những ngành kinh tế gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 103 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội

+ Về dân cư: Tây Nguyên là vùng thưa dân, mật độ dân số chỉ bằng

Xem lời giải

Căn cứ vào bảng 28.2, hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở Tây Nguyên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 104 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 105 SGK Địa lí 9

Trong xây dựng kinh tế - xã hội, Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 105 sgk địa lí 9

Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư ở Tây Nguyên.

Xem lời giải

Câu 3 trang 105 sgk địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu 28.3. Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng theo các tỉnh và nêu nhận xét.

Xem lời giải

Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Tây Nguyên.

Tây Nguyên có mối liên hệ bền chặt với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ nhờ mạng lưới đường bộ và các mối quan hệ kinh tế - xã hội truyền thống.

Xem chi tiết

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Tây Nguyên.

Tây Nguyên có địa hình cao nguyên xếp tầng, là nơi bắt nguồn của nhiều dòng sông chảy về các vùng lãnh thổ lân cận.

Xem chi tiết

Đặc điểm dân cư, xã hội Tây Nguyên

Tây Nguyên có hơn 4,4 triệu dân (năm 2002), trong đó đồng bào dân tộc ít người chiếm khoảng 30%, bao gồm các dân tộc: Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Mnông, Cơ-ho,...

Xem chi tiết

Các chương, bài khác