Bài 28. Vùng Tây Nguyên

Bình chọn:
4.7 trên 124 phiếu
Quan sát hình 28.1, hãy xác định giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng. Quan sát hình 28.1, hãy xác định giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 101 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Quan sát hình 28.1, hãy tìm các dòng sông bắt nguồn từ Tây Nguyên chảy về các vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và về phía Đông Bắc Cam-pu-chia. Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đầu nguồn đối với các dòng sông này. Quan sát hình 28.1, hãy tìm các dòng sông bắt nguồn từ Tây Nguyên chảy về các vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và về phía Đông Bắc Cam-pu-chia. Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đầu nguồn đối với các dòng sông này.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 101 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

- Quan sát hình 28.1, hãy nhận xét sự phân bố các vùng đất badan, các mỏ bô-xit. - Dựa vào bảng 28.1, hãy cho biết Tây Nguyên có thể phát triển những ngành kinh tế gì? - Quan sát hình 28.1, hãy nhận xét sự phân bố các vùng đất badan, các mỏ bô-xit. - Dựa vào bảng 28.1, hãy cho biết Tây Nguyên có thể phát triển những ngành kinh tế gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 103 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội Hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội

+ Về dân cư: Tây Nguyên là vùng thưa dân, mật độ dân số chỉ bằng

Xem chi tiết

Căn cứ vào bảng 28.2, hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở Tây Nguyên. Căn cứ vào bảng 28.2, hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở Tây Nguyên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 104 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Câu 1 trang 105 sgk địa lí 9 Câu 1 trang 105 sgk địa lí 9

Trong xây dựng kinh tế - xã hội, Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 105 sgk địa lí 9 Câu 2 trang 105 sgk địa lí 9

Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư ở Tây Nguyên.

Xem chi tiết

Câu 3 trang 105 sgk địa lí 9 Câu 3 trang 105 sgk địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu 28.3. Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng theo các tỉnh và nêu nhận xét.

Xem chi tiết

Các chương, bài khácHỏi bài