Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng

Bình chọn:
4.5 trên 147 phiếu
Quan sát hình 20.1, hãy xác định: - Ranh giới giữa Đồng bằng sông Hồng với các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. - Vị trí đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ. Quan sát hình 20.1, hãy xác định: - Ranh giới giữa Đồng bằng sông Hồng với các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. - Vị trí đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Nêu ý nghĩa của sông Hồng Nêu ý nghĩa của sông Hồng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 71 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Kể tên và nêu sự phân bố các loại đất Kể tên và nêu sự phân bố các loại đất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Dựa vào hình 20.2, cho biết Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao gấp bao nhiêu lần mức trung bình của cả nước, của các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên? Dựa vào hình 20.2, cho biết Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao gấp bao nhiêu lần mức trung bình của cả nước, của các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 73 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 73 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Quan sát bảng 20.1, nhận xét tình hình dân cư, xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng so với cả nước. Quan sát bảng 20.1, nhận xét tình hình dân cư, xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng so với cả nước.

Quan sát bảng 20.1, nhận xét tình hình dân cư, xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng so với cả nước.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 75 sgk địa lí 9 Bài 1 trang 75 sgk địa lí 9

Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi, khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 75 sgk địa lí 9 Bài 2 trang 75 sgk địa lí 9

Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?

Xem chi tiết
Dựa vào bảng số liệu sau:  Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng và cả nước (ha/người). Nhận xét. Dựa vào bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng và cả nước (ha/người). Nhận xét.

Dựa vào bảng số liệu 20.2. Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng và cả nước (ha/người). Nhận xét.

Xem chi tiết

Các chương, bài khácGửi bài