Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng

Bình chọn:
4.2 trên 189 phiếu
Lý thuyết vùng Đồng bằng sông Hồng (Phần 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội)

Lý thuyết vùng Đồng bằng sông Hồng (Phần 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội) Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Quan sát hình 20.1, hãy xác định: - Ranh giới giữa Đồng bằng sông Hồng với các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. - Vị trí đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa của sông Hồng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 71 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Kể tên và nêu sự phân bố các loại đất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào hình 20.2, cho biết Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao gấp bao nhiêu lần mức trung bình của cả nước, của các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 73 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 73 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Quan sát bảng 20.1, nhận xét tình hình dân cư, xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng so với cả nước.

Quan sát bảng 20.1, nhận xét tình hình dân cư, xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng so với cả nước.

Xem lời giải

Bài 1 trang 75 sgk địa lí 9

Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi, khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội?

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 sgk địa lí 9

Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 75 SGK Địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng và cả nước (ha/người). Nhận xét.

Xem lời giải

Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ địa lí 9

Vùng Đồng bằng sông Hồng bao gồm đồng bằng châu thổ màu mỡ, dải đất rìa trung du với một số tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch và vịnh Bắc Bộ giàu tiềm năng.

Xem chi tiết

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên sgk địa lí 9

Sông Hồng gắn bó ngàn đời nay với dân cư của vùng đồng bằng châu thổ mang tên dòng sông này.

Xem chi tiết

Đặc điểm dân cư xã hội sgk địa lí 9

Đồng bằng sông Hồng là vùng dân cư đông đúc nhất cả nước.

Xem chi tiết

Các chương, bài khác