Bài 25. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Bình chọn:
4.1 trên 55 phiếu
Dựa vào hình 25.1, hãy xác định: - Vị trí, giới hạn của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. - Hai quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa; các đảo: Lý Sơn, Phú Quý.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 90 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Tìm trên hình 25.1: - Các vịnh Dung Quất, Vân Phong, Cam Ranh. - Các bãi tắm và địa điểm du lịch nổi tiếng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 90 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 92 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Căn cứ vào bảng 25.1, hãy nhận xét về sự khác biệt trong phân bố dân cư, dân tộc và hoạt và động kinh tế giữa vùng đồng bằng ven biển với vùng đồi núi phía tây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 93 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào bảng 25.2, hãy nhận xét về tình hình dân cư, xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 93 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 94 sgk địa lí 9

Trong phát triển kinh tế- xã hội, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 sgk địa lí 9

Phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ có những đặc điểm gì? Tại sao phải đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây?

Xem lời giải

Bài 3 trang 94 sgk địa lí 9

Tại sao du lịch lại là thế mạnh kinh tế của vùng?

Xem lời giải

Các chương, bài khácHỏi bài