Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ

Bình chọn:
4.3 trên 199 phiếu
Lý thuyết vùng Đông Nam Bộ (Phần 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội)

Lý thuyết vùng Đông Nam Bộ (Phần 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội) Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hãy xác định ranh giới và nêu ý nghĩa vị trí địa lí

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 113 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 113 SGK Địa lí 9

1. Dựa vào bảng 31.1 và hình 31.1, hãy nêu đặc điểm tự nhiên và tiềm năng kinh tế trên đất liền của vùng Đông Nam Bộ. 2. Vì sao vùng Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 114 SGK Địa lí 9

Quan sát hình 31.1, hãy xác định các sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Bé. Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông ở Đông Nam Bộ?

Xem lời giải

Căn cứ vào bảng 31.2, hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở vùng Đông Nam Bô so với cả nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 116 SGK Địa lí 9

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 9

Vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước.

Xem lời giải

Bài 3 trang 116 SGK Địa lí 9

Căn cứ vào bảng 31.3: Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân số thành thị và nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm. Nhận xét.

Xem lời giải

Các chương, bài khác