Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bình chọn:
4.5 trên 123 phiếu
Các loại đất chính ở Đồng bằng sông Cửu Long Các loại đất chính ở Đồng bằng sông Cửu Long

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 125 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Phạm vi lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí Phạm vi lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 125 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy nêu thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên Hãy nêu thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 126 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Nêu một số khó khăn chính về mặt tự nhiên Nêu một số khó khăn chính về mặt tự nhiên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 126 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Dựa vào số liệu bảng 35.1, hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Dựa vào số liệu bảng 35.1, hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 128 SGK Địa lí

Xem chi tiết
Nêu thế mạnh về một số tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long? Nêu thế mạnh về một số tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long?

Nêu thế mạnh về một số tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 128 sgk địa lí 9 Câu 2 trang 128 sgk địa lí 9

Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 128 sgk địa lí 9 Câu 3 trang 128 sgk địa lí 9

Nêu những đặc điểm chủ yếu về dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng này?

Xem chi tiết

Các chương, bài khácGửi bài