Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bình chọn:
4.3 trên 157 phiếu
Lý thuyết vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Phần 1. Tự nhên, dân cư và xã hội)

Lý thuyết vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Phần 1. Tự nhên, dân cư và xã hội) Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Các loại đất chính ở Đồng bằng sông Cửu Long

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 125 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Phạm vi lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 125 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Hãy nêu thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 126 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Nêu một số khó khăn chính về mặt tự nhiên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 126 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào số liệu bảng 35.1, hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 128 SGK Địa lí

Xem lời giải

Nêu thế mạnh về một số tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long?

Nêu thế mạnh về một số tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long?

Xem lời giải

Câu 2 trang 128 sgk địa lí 9

Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem lời giải

Câu 3 trang 128 sgk địa lí 9

Nêu những đặc điểm chủ yếu về dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng này?

Xem lời giải

Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ

Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở vị trí liền kề phía tây vùng Đông Nam Bộ, phía bắc giáp Cam-pu-chia, phía tây nam là vịnh Thái Lan, phía đông nam là Biển Đông.

Xem chi tiết

Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên

Đồng bằng sông Cửu Long là một bộ phận của châu thổ sông Mê Công.

Xem chi tiết

Đặc điểm dân cư, xã hội đồng bằng sông Cửu Long

Với số dân trên 16,7 triệu người (năm 2002), Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đông dân, chỉ đứng sau Đồng bằng sông Hồng.

Xem chi tiết

Các chương, bài khác