Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bình chọn:
3.9 trên 182 phiếu
Lý thuyết sự phát triển và phân bố công nghiệp

Lý thuyết sự phát triển và phân bố công nghiệp Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào hình 12.1, hãy xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Hãy xác định trên hình 12.2 các mỏ than và dầu khí đang được khai thác.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Tại sao các thành phố trên là những trung tâm dệt may lớn nhất nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 46 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào hình 12.3, hãy xác định hai khu vực tập trung công nghiệp lớn của cả nước. Kể tên một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho hai khu vực trên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 46 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 47 sgk địa lí 9

Hãy chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng.

Xem lời giải

Dựa vào hình 12.3 và hình 6.2, hãy xác định các trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho các vùng kinh tế ở nước ta.

Dựa vào hình 12.3 và hình 6.2, hãy xác định các trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho các vùng kinh tế ở nước ta.

Xem lời giải

Điền vào lược đồ trống Việt Nam các mỏ than, dầu khí đang được khai thác, các nhà máy thủy điện và nhiệt điện lớn.

Điền vào lược đồ trống Việt Nam các mỏ than, dầu khí đang được khai thác, các nhà máy thủy điện và nhiệt điện lớn.

Xem lời giải