Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

Bình chọn:
4 trên 130 phiếu

Các chương, bài khácHỏi bài