Bài 4. Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 204 phiếu
Lý thuyết lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Lý thuyết lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Dựa vào hình 4.1 hãy: - Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân. - Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Để nâng cao chất lượng lực lượng lao động cần có những giải pháp gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Quan sát hình 4.2, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 16 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 16 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 17 sgk địa lí 9

Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta?

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 sgk địa lí 9

Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân?

Xem lời giải

Bài 3 trang 17 sgk địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu 4.1, nêu nhận xét về sự thay đổi trong sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay và ý nghĩa của sự thay đổi đó.

Xem lời giải