Bài 26. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Bình chọn:
4.2 trên 140 phiếu
Lý thuyết vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Phần 2. Kinh tế)

Lý thuyết vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Phần 2. Kinh tế) Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Vì sao chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 95 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Quan sát hình 26.1, hãy xác định các bãi tôm, bãi cá. Vì sao vùng ven biển Nam Trung Bộ nổi tiếng về nghề làm muối, đánh bắt và nuôi hải sản?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 95 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào bảng 26.2, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Xác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Vì sao các thành phố này lại được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 98 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Câu 1 trang 99 sgk địa lí 9

Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như thế nào?

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2002 và nêu nhận xét.

Dựa vào bảng số liệu 26.3, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2002 và nêu nhận xét.

Xem lời giải

Bài 3 trang 99 SGK Địa lí 9

Nêu tầm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với sự phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Xem lời giải

Tình hình phát triển kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ

Ngư nghiệp là thế mạnh của vùng, chiếm 27,4% giá trị thuỷ sản khai thác của cả nước (năm 2002). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là mực, tôm, cá đông lạnh.

Xem chi tiết

Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Các trung tâm kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ đều là những thành phố biển với các hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch nhộn nhịp.

Xem chi tiết

Các chương, bài khác