Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.

Bình chọn:
3.9 trên 112 phiếu
Hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta Hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 34 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên hình 9.2 những ngư trường trọng điểm. Hãy xác định trên hình 9.2 những ngư trường trọng điểm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Địa lí 9.

Xem chi tiết
Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản. Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 36 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy so sánh số liệu trong bảng, rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản. Hãy so sánh số liệu trong bảng, rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên hình 9.2, các vùng phân bố rừng chủ yếu. Hãy xác định trên hình 9.2, các vùng phân bố rừng chủ yếu.

Hãy xác định trên hình 9.2, các vùng phân bố rừng chủ yếu.

Xem chi tiết
Hãy xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá. Hãy xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá.

Hãy xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá.

Xem chi tiết
Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 -2002. Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 -2002.

Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 -2002.

Xem chi tiết


Gửi bài