Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Bình chọn:
3.8 trên 176 phiếu
Lý thuyết sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Lý thuyết sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem lời giải

Hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 34 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Hãy xác định trên hình 9.2 những ngư trường trọng điểm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Địa lí 9.

Xem lời giải

Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 36 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Hãy so sánh số liệu trong bảng, rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Hãy xác định trên hình 9.2, các vùng phân bố rừng chủ yếu.

Hãy xác định trên hình 9.2, các vùng phân bố rừng chủ yếu.

Xem lời giải

Hãy xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá.

Hãy xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá.

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 SGK Địa lí 9

Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 -2002.

Xem lời giải