Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Bình chọn:
4 trên 74 phiếu
Căn cứ vào hình 21.1,hãy nhận xét sự chuyển biến về tỉ trọng khu vực  công nghiệp – xây dựng ở đồng bằng sông Hồng. Căn cứ vào hình 21.1,hãy nhận xét sự chuyển biến về tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng ở đồng bằng sông Hồng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 76 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Địa bàn phân bố của các ngành công nghiệp trọng điểm Địa bàn phân bố của các ngành công nghiệp trọng điểm

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 77 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

so sánh năng suất lúa so sánh năng suất lúa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 77 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Nêu lợi ích kinh tế của việc đưa vụ đông thành vụ sản xuất lúa chính ở đồng bằng sông Hồng? Nêu lợi ích kinh tế của việc đưa vụ đông thành vụ sản xuất lúa chính ở đồng bằng sông Hồng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 78 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Dựa trên hình 21.2 và sự hiểu biết, xác định vị trí và nêu ý nghĩa kinh tế - xã hội của cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài. Dựa trên hình 21.2 và sự hiểu biết, xác định vị trí và nêu ý nghĩa kinh tế - xã hội của cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 78 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Xác định trên hình 21.2, vị trí của các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Xác định trên hình 21.2, vị trí của các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Trình bày đặc điểm phát triển công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng thời kì 1995 – 2002. Trình bày đặc điểm phát triển công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng thời kì 1995 – 2002.

Trình bày đặc điểm phát triển công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng thời kì 1995 – 2002.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 79 sgk địa lí 9 Bài 2 trang 79 sgk địa lí 9

Sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng như thế nào? Đồng bằng sông Hồng có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì để phát triển sản xuất lương thực?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 79 sgk địa lí 9 Bài 3 trang 79 sgk địa lí 9

Chứng minh rằng đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.

Xem chi tiết

Các chương, bài khácHỏi bài