Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bình chọn:
4.3 trên 133 phiếu
  • Bài 1 trang 134 SGK Địa lí 9

    Bài 1 trang 134 SGK Địa lí 9

    Dựa vào bảng 37.1: Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ờ Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước (cả nước = 100%).

  • Bài 2 trang 134 SGK Địa lí 9

    Bài 2 trang 134 SGK Địa lí 9

    Căn cứ vào biểu đồ và các bài 35, 36, hãy cho biết: a) Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành thủy sản? (về điều kiện tự nhiên, nguồn lao động, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ…)