Bài 13. Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Bình chọn:
4.1 trên 157 phiếu
Lý thuyết vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ Địa lí 9

Lý thuyết vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào hình 13.1, hãy nêu cơ cấu ngành dịch vụ. Cho ví dụ để chứng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 48 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 49 SGK Địa lí 9

1. Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét. 2. Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều?

Xem lời giải

Bài 1 trang 50 sgk địa lí 9

Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu dưới đây

Xem lời giải

Lấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung nhiều hoạt động dịch vụ.

Lấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung nhiều hoạt động dịch vụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 9

Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta?

Xem lời giải