Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Bình chọn:
4.2 trên 177 phiếu
Căn cứ vào bảng 36.1, hãy tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này. Căn cứ vào bảng 36.1, hãy tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản? Phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 130 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất Chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 131 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Quan sát hình 36.2, hãy xác định các thành phố, thị xã có cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Quan sát hình 36.2, hãy xác định các thành phố, thị xã có cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Nêu ý nghĩa của vận tải thủy Nêu ý nghĩa của vận tải thủy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 131 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Thành phố Cần Thơ có những điều kiện thuận lợi gì Thành phố Cần Thơ có những điều kiện thuận lợi gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 133 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết

Câu 1 trang 133 sgk địa lí 9 Câu 1 trang 133 sgk địa lí 9

Đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất của cả nước ?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 133 sgk địa lí 9 Câu 2 trang 133 sgk địa lí 9

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem chi tiết

Dựa vào bảng 36.3: Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nhận xét. Dựa vào bảng 36.3: Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nhận xét.

Dựa vào bảng 36.3. Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nhận xét.

Xem chi tiết

Các chương, bài khácHỏi bài