Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Bình chọn:
3.9 trên 216 phiếu
Lý thuyết vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Phần 2. Kinh tế)

Lý thuyết vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Phần 2. Kinh tế) Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Địa lí 9

Căn cứ vào bảng 36.1, hãy tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục 1 trang 130 SGK Địa lí 9

Tại sao đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?

Xem lời giải

Chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 131 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Quan sát hình 36.2, hãy xác định các thành phố, thị xã có cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa của vận tải thủy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 131 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Thành phố Cần Thơ có những điều kiện thuận lợi gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 133 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Câu 1 trang 133 sgk địa lí 9

Đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất của cả nước ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 133 sgk địa lí 9

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem lời giải

Dựa vào bảng 36.3: Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nhận xét.

Dựa vào bảng 36.3. Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nhận xét.

Xem lời giải

Tình hình phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả nước.

Xem chi tiết

Các trung tâm kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

Các thành phố Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau là những trung tâm kinh tế của vùng. Thành phố cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn nhất.

Xem chi tiết

Các chương, bài khác