Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bình chọn:
4.3 trên 216 phiếu
Lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 24 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Hãy kể tên một số loại rau, quả đặc trưng theo mùa hoặc tiêu biểu theo địa phương.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 25 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 25 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ trên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 26 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 sgk địa lí 9

Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 sgk địa lí 9

Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 sgk địa lí 9

Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em.

Xem lời giải