Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

Bình chọn:
4.5 trên 111 phiếu
Xác định giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 81 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dải núi Trường Sơn Bắc ảnh hưởng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 81 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

So sánh tiềm năng tài nguyên rừng và khoáng sản

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 81 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bằng kiến thức đã học, hãy nêu các loại thiên tai thường xảy ra ở Bắc Trung Bộ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 81 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Quan sát bảng 23.1, hãy cho biết những khác biệt trong cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía đông và phía Tây của Bắc Trung Bộ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 84 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào bảng 23.2, nhận xét sự chênh lệch các tiêu chí của vùng so với cả nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 84 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 85 sgk địa lí 9

Điều kiện tự nhiên ở Bắc Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 85 sgk địa lí 9

Phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có những đặc điểm gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 85 SGK Địa lí 9

Sưu tầm tài liệu (bài viết, ảnh) và viết tóm tắt, giới thiệu về vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng hoặc thành phố Huế.

Xem lời giải

Các chương, bài khácHỏi bài