Trình bày những nét lớn về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên.


Về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên

Đề bài

Trình bày những nét lớn về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 146, 147 để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí