Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước


Tóm tắt mục 3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Hoàn cảnh:

- Sau năm 1908, phong trào giải phóng dân tộc rơi vào tình trạng bế tắc. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Tất Thành đã quyết định ra đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.

- Tuy khâm phục các bậc tiền bối, nhưng Người không đi theo con đường cứu nước của họ mà quyết định ra đi tìm con đường cứu nước mới.

Mục b

b) Những hoạt động:

- Ngày 5 - 6 - 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước. Người quyết định sang phương Tây để tìm hiểu những bí mật ẩn náu đằng sau những từ: “tự do, bình đẳng, bác ái”,...

- Sau hành trình kéo dài 6 năm, qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ, châu Âu,... đến năm 1917, Người từ Anh trở về Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.

- Từ khảo sát thực tiễn, Người đã đúc kết thành kinh nghiệm rồi quyết định đi theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

ND chính

Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước: bối cảnh và những hoạt động chính.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước


Bình chọn:
4.2 trên 236 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí