Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)


Tóm tắt mục 3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Cuộc vận động Duy tân:

- Diễn ra mạnh nhất ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... Người khởi xướng là Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng...

- Nội dung của phong trào: mở trường dạy học theo lối mới, hô hào chấn hưng thực nghiệp, phổ biến và vận động làm theo cái mới, cái tiến bộ.

Mục b

b) Phong trào chống thuế ở Trung Kì:

- Khi cuộc vận động Duy tân lan tới vùng nông thôn, đúng vào lúc nhân dân Trung Kì đang điêu đứng vì chính sách áp bức bóc lột của đế quốc và phong kiến, đã làm bùng lên phong trào chống thuế sôi nổi. - Phong trào đã bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu.

* Nhận xét: Tính chất, hình thức của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX: phong trào yêu nước mang màu sắc dân chủ tư sản, hình thức bạo động và cải cách.

ND chính

Nét chính cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)


Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí