Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trương này?


Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trương này?

Đề bài

Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trương này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 143, 144 để lí giải, nhận xét. 

Lời giải chi tiết

Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập là muốn dựa vào:

+ Dựa vào Nhật để xúc tiến việc chuẩn bị bạo động.

+ Đầu năm 1905, Phan Bội Châu sang Nhật nhờ giúp khí giới, tiền bạc để đánh Pháp. Hội Duy Tân phát động thành viên tham gia phong trào Đông du.

- Khi thực hiện chủ trương này, họ cho rằng Nhật Bản là nước cùng màu da, cùng văn hóa (đồng chủng, đồng văn), Nhật Bản đi theo con đường tư bản chủ nghĩa trở nên giàu mạnh, thoát khởi đế quốc xâm lược và đánh thắng đế quốc Nga (1905), nên có thể dựa vào Nhật.

=> Đây là một chủ trương sai lầm, ấu trĩ vì Nhật Bản vốn là một nước đế quốc, mang bản chất của một nước đế quốc nên chẳng khác gì với Pháp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 43 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí