Trả lời hoạt động 2 mục III trang 8 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy chép bảng 1.1 vào vở rồi sắp xếp các hiện tượng ở hình 1.1 vào ba lĩnh vực chính của KHTN bằng cách đánh dấu "X" vào bảng?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình ảnh. 

Lời giải chi tiết

Hiện tượng

Lĩnh vực khoa học tự nhiên

Sinh học

Hóa học

Vật lí học

a

 

 

x

b

 

x

 

c

 

 

d

 x

 

 


Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu