Trả lời câu hỏi mục II trang 7 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy cho biết trong các vật sau đây, vật nào là vật sống, vật nào là vật không sống?

1. Con người       2. Trái đất

3. Cái bàn            4. Cây lúa

5. Con voi            6. Cây cầu

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào khái niệm về vật sống, vật không sống.

Lời giải chi tiết

Trong các vật trên:

- Vật sống là: con người, cây lúa, con voi.

- Vật không sống là: cái bàn, cây cầu, trái đất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu