Trả lời câu hỏi mục II trang 29 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức


Sự biến đổi tạo ra chất mới là tính chất vật lí hay tính chất hóa học?

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Sự biến đổi tạo ra chất mới là tính chất vật lí hay tính chất hóa học?

2. Nhận xét nào sau đây đúng về tính chất hóa học của sắt?

a. Đinh sắt cứng, màu trắng xám, bị nam châm hút

b. Để lâu ngoài không khí, lớp ngoài của đinh sắt biến thành gỉ sách màu nâu, giòn, và xốp


Câu 1

Video hướng dẫn giải

Sự biến đổi tạo ra chất mới là tính chất vật lí hay tính chất hóa học?


Lời giải chi tiết:

Sự biến đổi tạo ra chất mới là thể hiện tính chất hóa học 

VD: Than đá là chất rắn màu đen, khi cháy tạo ra chất mới là khí carbon dioxide không nhìn thấy bằng mắt thường.


Câu 2

Video hướng dẫn giải

 Nhận xét nào sau đây đúng về tính chất hóa học của sắt?

a. Đinh sắt cứng, màu trắng xám, bị nam châm hút

b. Để lâu ngoài không khí, lớp ngoài của đinh sắt biến thành gỉ sách màu nâu, giòn, và xốp


Lời giải chi tiết:

(a) Nêu lên đặc điểm về màu sắc, trạng thái và tính từ nên thể hiện về tính chất vật lí của chất

(b) Sắt để ngoài không khí có xuất hiện chất mới nên thể hiện tính chất hóa học


Loigiaihay.com

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9: Sự đa dạng của chất