Trả lời câu hỏi mục I trang 28 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức


Quan sát hình 1.1, cho biết đâu là vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật không sống và vật sống

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1.Quan sát hình 9.1, cho biết đâu là vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật không sống và vật sống

2.Hãy kể ra một số chất có trong vật thể mà em biết


Câu 1

Video hướng dẫn giải

Quan sát hình 9.1, cho biết đâu là vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật không sống và vật sống


Lời giải chi tiết:

Vật thể tự nhiên: núi đá vôi, con sư tử, mủ cao su

Vật thể nhân tạo: bánh mì, cầu long biên, nước ngọt có gas

Vật thể sống: sư tử

Vật thể không sống: bánh mì, cầu Long Biên, mủ cao su, nước ngọt có gas.


Câu 2

Video hướng dẫn giải

Hãy kể ra một số chất có trong vật thể mà em biết


Lời giải chi tiết:

Tinh bột là chất có trong vật thể bánh mì

Sắt là chất có trong vật thể cửa sắt

Polime là chất có trong tiền VND mệnh giá 50.000 


Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9: Sự đa dạng của chất