Trả lời câu hỏi mục 2 trang 68 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát và mô tả sự khác nhau về cấu tạo giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 19.2.

Lời giải chi tiết

 

- Điểm giống nhau: Thành phần có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là: màng tế bào, tế bào chất

- Điểm khác nhau:

+ Tế bào nhân sơ chưa có nhân hoàn chỉnh, mới chỉ có vùng nhân nơi tập trung vật chất di truyền, không có màng nhân ngăn cách giữa chất nhân và tế bào chất

+ Tế bào nhân thực đã có nhân hoàn chỉnh, vật chất di truyền nằm trong nhân được bao bọc bởi màng nhân và tế bào chất có nhiều các loại bào quan hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu