Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Lý thuyết Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

I. Cấu tạo của tế bào

Cấu tạo cơ bản của tế bào gồm có 3 phần chính:

- Màng tế bào: bao bọc tế bào chất và tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường.

- Tế bào chất là vùng nằm giữa màng tế bào và nhân hoặc vùng nhân, là nơi xảy ra phần lớn các hoạt động trao đổi chất của tế bào.

- Nhân hoặc vùng nhân là nơi chứa vật chất di truyền, là trung tâm diều khiển các hoạt động của tế bào.

II. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

- Có 2 loại tế bào: tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

- Tế bào nhân sơ (tế bào vi khuẩn):

+ chưa có nhân hoàn chỉnh (không có màng nhân ngăn cách giữa chất nhân và tế bào chất), vùng chứa vật chất di truyền gọi là vùng nhân.

+ tế bào chất không có hệ thống nội màng và các bào quan có màng, chỉ có bào quan duy nhất là ribosome.

- Tế bào nhân thực:

+ đã có nhân hoàn chỉnh, vật chất di truyền nằm trong nhân được bao bọc bởi màng nhân.

+ tế bào chất được chia thành nhiều khoàng bởi hệ thống nội màng và có các bào quan có màng bao bọc.

III. Tế bào động vật và tế bào thực vật

- Tế bào động vật và tế bào thực vật đều là tế bào nhân thực giống nhau về các thành phần chính giúp tế bào thực hiện các quá trình sống.

- Tế bào thực vật có một số thành phần khác mà tế bào động vật không có:

+ Lục lạp: Chứ diệp lục giúp hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ trong quá trình quang hợp.

+ Không bào: Kích thước lớn, giữ các chức năng khác nhau như chứa sắc tố, chất thải, dự trữ dinh dưỡng,… tùy thuộc từng loại tế bào.

+ Thành tế bào: Bao bọc bên ngoài màng tế bào, có chức năng quy định hình dạng và bảo vệ tế bào.

Sơ đồ tư duy Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 33 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí