Trả lời hoạt động mục 1 trang 92 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 27.1, nhận xét về hình dạng của các loài vi khuẩn và xếp chúng vào các nhóm khác nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Các loài vi khuẩn rất đa dạng về hình dạng:

- Khuẩn hình que: trực khuẩn, phẩy khuẩn.

- Khuẩn hình xoắn: xoắn khuẩn.

- Khuẩn hình cầu: tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27: Vi khuẩn