Trả lời câu hỏi 1 mục 3 trang 93 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 27.3, nêu vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên:

- Tham gia vào quá trình phân hủy xác sinh vật và chất thải hữu cơ giúp làm sạch môi trường.

- Vi khuẩn cố định đạm giúp cây trồng có thể sử dụng nguồn nitơ trong không khí.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27: Vi khuẩn