Tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam (1897 - 1914)


Tóm tắt mục 1. Tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam (1897 - 1914)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam (1897 - 1914)

* Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên

* Nhận xét:

- Hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền chặt chẽ, với tay xuống tận vùng nông thôn.

- Kết hợp giữa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến.

* Mục đích: 

- Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo.

- Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp, làm giàu cho tư bản Pháp.

- Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp, xóa tên Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trên bản đồ thế giới.

Quảng cáo
decumar

ND chính

Tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam (1897 - 1914):

- Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.

- Nhận xét và mục đích của Pháp.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam (1897 - 1914)


Bình chọn:
4.3 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.