Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX


Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX

Đề bài

Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 142 để nhận xét, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

Những điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX:

- Mục đích: Đánh Pháp cứu nước, giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội mới theo thể chế cộng hòa hoặc quân chủ lập hiến.

- Sự xuất hiện của xu hướng cứu nước mới: theo con đường dân chủ tư sản, đặc biệt là học hỏi con đường cứu nước của Nhật Bản.

- Thành phần tham gia: những nhà nho yêu nước tiếp thu được nền học vấn mới của phương Tây, nhiều tầng lớp xã hội mới hình thành sau khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 45 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí