Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.


Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.

Đề bài

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 137 để trả lời

Lời giải chi tiết

Sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 49 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí