Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?


Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?

Đề bài

Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 138 để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

Các chính sách trên bao gồm:

- Về nông nghiệp (đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất).

- Về công nghiệp (tập trung vào khai mỏ và một số ngành công nghiệp nhẹ như rượu, diêm,...)

- Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông vận tải ở một số nơi của thực dân Pháp

=> Nhằm vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương, làm giàu cho chính quốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 53 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí