Review 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Review 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Read and write T (true) or F (false)

1. The orange flowers are the least beautiful. __T___

2. The red flowers are the most expensive. ______

3. The purple flowers are the cheapest. _____

4. The purple flowers are more expensive than the yellow and white ones. ____

5. The yellow and white flowers are less beautiful than the orange ones. ____

Lời giải chi tiết:

2. T

3. F

4. T

5. F

Dịch:

1. Hoa màu cam  ít đẹp nhất.

2. Hoa màu đỏ đắt nhất

3. Hoa màu tím rẻ nhất

4. Hoa màu tím đắt hơn hoa màu vàng và hoa màu trắng.

5. Hoa màu vàng và hoa màu trắng không đẹp bằng hoa màu cam.

Câu 2

6. Write the words under the correct headings

pencil, yogurt, orange, gloves, picnic, cucumber, page, police

c says c

 

c say s

pencil

g says g

g say j

Lời giải chi tiết:

c says c

picnic

cucumber

c say s

pencil

police

g says g

yogurt

gloves

g say j

orange

page

Loigiaihay.com

Câu 3

1. Complete the crossword.

Lời giải chi tiết:

2. hard: chắc

3. repair

4. planets

5. star

6. clock

7. modern

8. lose

Câu 4

2. Write: 

straight, right, left, traffic lights

Yesterday I was with my dad outside my house. A man asked, "Excuse me, where's the station?" My dad said, "Go 1straight, then turn 2_____ . At the 3____, turn 4_____ and it's in front of you". "Thank you", said the man. "You know the city well"."That's because I'm a taxi driver," my dad said.

Lời giải chi tiết:

2. right

3. traffic lights

4. left

Dịch:

Hôm qua tôi đã cùng với bố của tôi ra ngoài. Một người đàn ông hỏi " Xin phiền một chút, trạm  xe  ở đâu?" Bố tôi nói " ĐI thẳng, sau đó rẽ phải. Đến chỗ đèn giao thông, rẽ trái và nó ở trước mặt bạn". "Cảm ơn", người đàn ông đó nói. "Anh thật là biết rõ đường thành phố này." "ĐÓ là vì tôi là lái xe taxi" bố tôi nói.

Câu 5

3. Write: 

why, because

Hoa 1Why are you smiling?

Millie 2 _____ I'm happy.

Hoa 3 _____ are you so happy?

Millie 4____ I won this trophy.

Hoa 5 ____ did you win the trophy?

Millie I won it 6_____ I'm the fastest runner at school. 7_____ are you asking so many questions?

ất ở trường. Tại sao bạn hỏi tôi nhiều câu hỏi vậy?

Lời giải chi tiết:

2. Because

3. Why

4. Because

5. Why

6. Because

7. Why

Dịch:

Hoa: Tại sao bạn cười?

Millie: Bởi vì tôi hạnh phúc.

Hoa: Tại sao bạn hạnh phúc?

Millie: Bởi vì tôi đã chiến thắng chiếc cúp này.

Hoa: Tại sao bạn lại chiến thắng cái cúp này?

Millie: Tôi đã thắng nó vì tôi là người chạy nhanh nh

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 17 phiếu

Các bài liên quan: - Review 3

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài