Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Bình chọn:
3.4 trên 17 phiếu

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Dịch:

city: thành phố

ice: kem

dance: nhảy

rice: cơm

cage: cái lồng

page: trang

giraffe: con hươu cao cổ

stage: sân khấu

2. Listen and read.

Click here to listen

 Script:

1. $10 Special dinner tonight: meat, rice, and vegetables. Fruit with ice cream.

2. Turn the pages of this book really fast and you will see a giraffe dancing in its cage!

3. Come to the ice rink in the city. Meet your friends and learn to skate!

Dịch:

1. Bữa ăn đặc biệt chỉ 10 đô tối nay: thịt, cơm, và rau. Trái cây với kem.

2. Lật nhanh các trang của cuốn sách, sẽ thấy một con hươu cao cổ nhảy múa trong lồng.

3. Đến sân băng thành phố. Gặp bạn bè của bạn và học trượt băng.

3. Read again. Circle the words with 'c' saying 's' and underline the words with 'g' saying 'j'.

Hướng dẫn:

'c' saying 's': special, ice, dancing, city

'g' saying 'j': giraffe, page, cage,

4. Circle letter 'c' that says 's' and underline letter 'g' that says 'j'.

 

Hướng dẫn giải:

2. cereal

3. city

4. stage

5. giraffe

6. page

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 8: The best bed!

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng