Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

4. Circle letter 'c' that says 's' and underline letter 'g' that says 'j'.

 

Lời giải chi tiết:

2. cereal

3. city

4. stage

5. giraffe

6. page

Loigiaihay.com

Câu 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Dịch:

city: thành phố

ice: kem

dance: nhảy

rice: cơm

cage: cái lồng

page: trang

giraffe: con hươu cao cổ

stage: sân khấu

Câu 3

2. Listen and read.

Click here to listen

 Script:

1. $10 Special dinner tonight: meat, rice, and vegetables. Fruit with ice cream.

2. Turn the pages of this book really fast and you will see a giraffe dancing in its cage!

3. Come to the ice rink in the city. Meet your friends and learn to skate!

Dịch:

1. Bữa ăn đặc biệt chỉ 10 đô tối nay: thịt, cơm, và rau. Trái cây với kem.

2. Lật nhanh các trang của cuốn sách, sẽ thấy một con hươu cao cổ nhảy múa trong lồng.

3. Đến sân băng thành phố. Gặp bạn bè của bạn và học trượt băng.

Câu 4

3. Read again. Circle the words with 'c' saying 's' and underline the words with 'g' saying 'j'.

Lời giải chi tiết:

'c' saying 's': special, ice, dancing, city

'g' saying 'j': giraffe, page, cage,


Bình chọn:
3.9 trên 34 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí