Lesson Two: Grammar 1 - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act

2. Listen and repeat.

Click here to listen 

Script:

My bed is more comfortable than this one.

It's less expensive than a new bed.

This is the most expensive bed in the store.

This is the least expensive one.

Dịch:

Giường cuat tôi thoải mái hơn cái này.

Nó rẻ hơn cái giường mới.

Đây là cái giường đắt nhất trong cửa hàng.

Đây là cái giường rẻ nhất trong cửa hàng.

3. Write.

1. The modern bed is __less comfortable than___ (comfortable) the old one.

2. The old bed is _________________ (expensive) the airplane bed.

3. The airplane bed is _______ (modern) the old one.

4. The old bed is __________ (comfortable) the modern one.

Hướng dẫn giải:

2. less expensive than

3. more modern than

4. more comfortable than

4. Ask and answer.

comfortable      beautiful         modern         expensive

 

Hướng dẫn:

+ I think house number two is the least mordern. Which house is the most expensive?

+ I think house number one is the most expensive. Which house is the least comfortable?

+ I think house number three is the least comfortable.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 8: The best bed!

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng