Lesson Two: Grammar 1 - Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 - Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act

2. Listen and repeat .

Click here to listen

Script:

Let's put in the batteries now.

Why don't you open your presents?

How about making a car-shaped cake?

That's a good idea.

Great idea!

OK!

Dịch:

Bây giờ hãy lắp pin vào.

Tại sao bạn không mở món quà của bạn?

Làm thế nào để làm một cái bánh hình ô tô?

Đó là ý tưởng tuyệt vời!

Ý tưởng tuyệt vời!

OK!

3. Complete the suggestions.

Hướng dẫn giải:

2. have a bowling party

3. have fiveworks

4. blow out candles

4. Make suggestions with your friends.

Let's…   Why don't you …    How about … ing …?

Open your presents

Write in a birthday card

Put in batteries

Make a cake

Have a costume party

Why don't you open your presents?

That's a great idea!

Hướng dẫn giải:

+ Let's write in a birthday card.

OK. Good idea!

+ Why don't you put in batteries?

OK

+ How about making a cake?

Great idea!

+ Why don't you have a costume party?

That's a good idea!

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 53 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 12: Let's open this present first!

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài